LOGOUT 
S/N DEPARTMENTS 
1 ENGLISH LANGUAGE (SINGLE MAJOR)
2 ENGLISH LANGUAGE (DOUBLE MAJOR)
3 FRENCH (SINGLE MAJOR)
4 FRENCH (DOUBLE MAJOR)
5 NIGERIAN LANGUAGES (IGBOL)